Choď na obsah Choď na menu
 


 Rope skipping je obmena tradičného skákania cez švihadlo. Vyvinul sa z pohybovej aktivity detí na školách a v súčasnosti sa jeho rôzne formy využívajú vo svete ako doplnkový šport a ako cvičenie pre zdravie. Je obľúbený tak u detí a mládeže ako aj u dospelých, zvlášť pre svoju hravosť, variabilitu, tvorivosť, komunikatívnosť a tiež pre svoj nesporne priaznivý účinok na organizmus.

 

Sigle rope : Jedno švihadlo – jeden cvičenec

   V tejto skupine sú cvičenia vykonávané najčastejšie s rozloženým švihadlom a to v držaní obojručne i jednoručne.

 

A1. Základný preskok (Basic)
Preskakovanie znožmo.

A2. Beh (Running, Jogging)
Preskakovanie striedavonožne, z jednej nohy na druhú.

A3. Lyžiar (Skier)
Preskakovanie znožmo vpravo a vľavo.

A4. Zvonček (Bell)
Preskakovanie znožmo vpred a vzad.

A5. Jacky (Jumping Jacks, Side Straddle)
Preskakovanie, pri ktorom striedame preskoky znožmo (základný preskok)
  s preskokmi roznožmo čelne.

A6. Nožnice (Scissors, Forward Straddle)
Preskakovanie, pri ktorom striedame preskoky znožmo (základný preskok)  s preskokmi roznožmo bočne (pravá vpredu, ľavá vzadu a opačne).

A7. Dvojité roznoženie (Double Stradlle)
V tomto cvičení sú spojené preskoky A5 a A6.

A8. „X“ (The X)
Preskok so skrížením, pravá (ľavá) vpredu.

A9. Kačka (Wounded Duck)
Preskoky vychádzajú zo základného preskakovania, pri ktorom striedavo stáčame kolená dnu (päty od seba) a von (päty k sebe).

A10. Preskok únožmo (Peek A Boo)
Preskok únožný s dotykom špice o podložku (ťuknutie) striedavonožne (z pravej na ľavú a opačne). Pri nácviku zo začiatku medzi preskoky vložíme preskok znožmo.

A11. Päta – päta (Heel To Heel)
Preskoky prednožné s dotykom päty o podložku (ťuknutie), striedavonožne, medzi ktoré vkladáme preskok znožmo.

A12. Špica – špica (Toe To Toe)
Preskoky zánožné s dotykom špice o podložku (ťuknutie), striedavonožne, medzi ktoré vkladáme preskok znožmo.

A13. Päta – špica (Heel To Toe)
Väzba preskokov „päta – päta“ a „špica – špica“.

A14. Twistovanie (Twister)
Preskoky znožmo so súčasným otáčaním tela vpravo a vľavo.

A15. Ťukanie (Fling)
Väzba troch preskokov:
 1. preskok zánožný ľavou, dotyk špice o podložku,
 2. preskok únožný ľavou, dotyk špice o podložku,
 3. preskok prednožný ľavou, dotyk päty o podložku.
A16. Kankán (Cancan)
Väzba štyroch preskokov:
 1. preskok na ľavej s prednožením pokrčmo pravou,
 2. preskok znožmo,
 3. preskok na ľavej s prednožením povyše (hore),
 4. preskok znožmo
A17. Pokrčiť a skrížiť (Knee Up/Cross Over)
Väzba dvoch preskokov:
 1. preskok na ľavej s prednožením pokrčmo pravou,
 2. preskok so skrížením dole pravou vpredu, dotyk špice o podložku.
A18. Bočný kruh dole a preskok (Single Side Swing)
Väzba poskoku a preskoku:
 1. Súčasne poskočíme a švihadlom vykonáme bočný kruh dole a vzad (skáčeme v momente, keď je švihadlo dole pri boku a dotkne sa podložky.
 2. Otvoríme švihadlo a preskočíme znožmo.
A19. Osmička (Double Side Swing)
Striedavo vykonávame švihadlom bočné kruhy pri pravom a ľavom boku (priečna osmička) a pri každom krúžení skáčeme.

A20. Osmička a preskok (Double Side Swing)
Vykonáme priečnu osmičku, otvoríme švihadlo a preskočíme znožmo.

A21. Vajíčko (Criss Cross)
Preskok, pri ktorom krúžime švihadlom skrižmo (skrížime paže vpredu pred telom).

A22. Osmička s vajíčkom (Side Swing/Criss Cross)
Medzi priečnu osmičku vložíme vajíčko (stále skáčeme).

A23. Kop (Swing Kick)
Preskoky striedavonožne s pokrčením zánožmo a prednožením.

A24. Kyvadlo (Pendellum)
Preskoky striedavonožne s unožovaním dole.

A25. Roker (Rocker)
Preskoky striedavonožne s prednožovaním a zanožovaním.

A26. Dvojšvih (Double Under, Double Bounce)
Pri jednom preskoku švihadlom vykonať dva kruhy. Treba si pripomenúť, že práca pri krúžení švihadla vychádza zo zápästia.

A27. Obrat o 180° (180° Turn)
Začíname bočným kruhom pri ľavom (pravom) boku a súčasne vykonáme obrat o 180? vľavo (vpravo). Keď je švihadlo nad hlavou zvisle, otvoríme ho a pokračujeme v jeho krúžení vzad a dole preskočíme.

A28. Obrat o 360° (Full Turn)
K predchádzajúcemu obratu o180? (cvičenie A27) pridáme ďalší obrat o 180? vľavo (vpravo) v momente, keď je švihadlo nad hlavou. Pokračujeme v krúžení švihadla vpred a preskočíme.

A29. Kľuk (Push Up)*
Kľuk – odrazom z rúk a nôh hore do drepu, švihadlo švihom popod telo vzad.

A30. Stojka na rukách (Handstand)*
Odrazom zo stojky na rukách vzpriam do drepu, švihadlo švihom popod telo vzad.

A31. Premet bokom (CartWheel)* Švihadlo držíme jednoručne alebo obojručne (pred telom).

A32. Bočný kruh dole a vajíčko s jedným predlaktím vzadu (E.B.)*
Väzba bočného kruhu dole a preskoku:
 1. Švihadlom vykonajte bočný kruh vľavo (vpravo) dole a vzad. V momente, keď je švihadlo dole pri ľavom (pravom) boku, ľavé (pravé) predlaktie dajte za chrbát, pravá (ľavá) ruka zostáva pri opačnom boku.
 2. Keď je švihadlo nad hlavou, „otvorte“ paže a vykonajte preskok znožmo.
A33. Otvorený preskok von (Crougar)*
Preskok na pravej (ľavej), ľavá (pravá) pokrčiť prednožmo povyše – pravá (ľavá) ruka pod pravým (ľavým) kolenom.

A34. Preskok skrižmo dnu (Toad)*
Preskok na ľavej (pravej), pravá (ľavá) pokrčiť prednožmo povyše – švihadlo skrižmo (vajíčko), ľavá (pravá) ruka pod pravým (ľavým) kolenom.

A35. Kombinácia otvorený preskok von + preskok skrižmo dnu (Crougar +Toad)*
Väzba predchádzajúcich dvoch preskokov (A33 a A34).

Cvičenia A29 až A35 označené * sú pre mierne pokročilých.